La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les altres visites del president Macià a Manresa

 

A més de la visita que Francesc Macià efectuà a Manresa el 7 de juny del 1931 per presidir l’acte commemoratiu de les Bases de Manresa, durant la seva etapa com a president de la Generalitat (abril 1931-desembre 1933), estigué a Manresa en 5 ocasions més.

En algunes d’elles participà també en actes oficials, com ara la inauguració dels Serveis d’Assistència Pública que l’Ajuntament va construir als Docs, i en d’altres la seva visita fou més breu i puntual. La darrera estada de Macià a la ciutat fou el 16 d’agost del 1933, quatre mesos abans de la seva mort.