La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les biblioteques

 

Poc abans de la República,  Manresa tenia un greu dèficit de sales de lectura. En quatre anys la situació millorà notablement. El 1929 es va inaugurar la Biblioteca Popular, instal·lada als baixos de l’actual Institut Lluís de Peguera que formava part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. El 1932 s’obria la Biblioteca Pública de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis al carrer d’Àngel Guimerà.

També hi havia les biblioteques de l’Arxiu Històric de la Ciutat, la del Centre Excursionista de la Comarca de Bages i la del Centre Excursionista Montserrat, utilitzades per un públic més minoritari.