La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les colònies escolars. Documents

 

Manresa. 1931-1936. Les colònies escolars. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Entre la documentació, cal destacar un cartell, díptics, memòries, factures, un diari de les activitats, una fitxa sanitària completa d’un infant, acords municipals sobre el tema, correspondència entre el conseller de Cultura de la Generalitat i l’alcalde Francesc Marcet, cartes de suport de l’Associació de Dependents i del Foment de la Sardana, un esborrany de carta de l’alcalde Francesc Marcet als pares d’alumnes que han anat a les colònies perquè votin la candidatura republicana ( que fou motiu d’una agra polèmica electoral) i una carta al director de la colònia escolar Jaume Cuadrat.