La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les Congregacions Marianes

 

Organització de caire religiós que tenia per objectiu cristianitzar la joventut tot posant èmfasi en els aspectes de sacrifici personal i econòmic i de suport als necessitats.

El nombre d’activitats i de congregants era força important, cosa que demostra la seva incidència social. A Manresa hi havia tres congregacions marianes: la de la Immaculada, la de Maria Assumpta i  la de la Annunciada. En total hi havia uns 600 aspirants organitzats en seccions. El maig del 1934 s’inaugurava en un pis del carrer de Sobrerroca la nova capella del Foment de Cultura, destinada a l’organització.

El director de les Congregacions Marianes a Manresa fou el jesuïta Josep Pastoret, persona molt activa que havia arribat a la ciutat el 1902 i que organitzà diverses assemblees marianes al Bages i al Berguedà. També havia creat a Barcelona l'Acadèmia de Belles Lletres Catalanes, que fou una escola de periodisme per on hi passaren diversos polítics bagencs d’esquerres com ara Joan Selves, Francesc Marcet i Francesc Farreras i Duran.