La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 20 de novembre del 1932

 

En aquestes eleccions a Manresa s’imposà Esquerra Republicana de Catalunya, amb pràcticament el 50% dels vots, mentre la Lliga n’obtingué el 28% i els carlins no arribaren al 10%.

El fet d’haver aconseguit l’autogovern de Catalunya beneficià electoralment ERC. Aquesta victòria significà que al Parlament de Catalunya hi hagués els següents diputats bagencs per aquest partit: Joan Selves i Carner, Francesc Farreras i Duran, Jaume Serra i Húnter i Jaume Sallés i Figueres.

Això no obstant, el deteriorament de les qüestions socials (amb les vagues revolucionàries que protagonitzava la FAI) i religioses (expulsió dels jesuïtes de l’Estat espanyol el gener del 1932, orde que tenia una especial incidència a Manresa) provocaren actituds de crispació durant la campanya electoral.  Aquesta problemàtica religiosa estigué present, també en les posteriors campanyes electorals i, juntament amb l’empitjorament de la crisi econòmica i de les tensions socials,  comportà una creixent radicalització de les postures polítiques i ajuda a entendre el canvi de tendència que es produí, tot just un any després, a les eleccions generals de novembre del 1933.