La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions del 16 de febrer del 1936. Talls de veu

 
 

Testimoni: Àngel Servet i Martí (1920-1989)
Tema: Les eleccions a Corts del 16 de febrer del 1936
Data de l’entrevista: 21-9-1978