La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions a la Diputació Provisional de la Generalitat del 24 de maig del 1931

 

El 28 d’abril del 1931, una vegada reconeguda la Generalitat de Catalunya com a institució d’autogovern per part del Govern Provisional de la República, el President Macià, per tal de donar-li un contingut encara més democràtic –i alhora perquè provisionalment fes la funció simbòlica d'un poder legislatiu-, decidí d’integrar-hi una assemblea de representants dels ajuntaments, que va rebre el nom de Diputació Provisional de la Generalitat.

Aquesta Assemblea va ser constituïda per 46 diputats elegits pels regidors de tots els municipis catalans. Les eleccions van tenir lloc el diumenge 24 de maig. A Manresa en principi hi havia dos candidats: Francesc Farreras i Duran (Concentració Republicana) i Josep Defís Aleger (Federació Social Republicana), però aquest finalment es va retirar. Votaren 253 regidors i Farreras i Duran obtingué 220 vots -la resta de vots foren blancs o nuls-, per la qual cosa fou proclamat representant de la ciutat a la Diputació Provisional.

La principal responsabilitat d'aquesta Assemblea, reunida a Núria, va ser l'elaboració del projecte d'Estatut d’Autonomia. Un cop aprovat aquest, Farreras seria elegit diputat al nou Parlament de Catalunya. A la postguerra, Francesc Farreras fou durant molts anys President del Parlament de Catalunya a l’exili (1954-1980).