La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les eleccions municipals del 14 de gener del 1934

 

Aquestes eleccions a Manresa es visqueren amb una gran crispació i acusacions mútues de falsificacions i compres de vots entre les dues grans coalicions de partits que s’hi presentaren. Com a mostra d’aquesta crispació, un cop celebrades les eleccions diversos grups d’incontrolats –que venien d’una manifestació d’esquerres- assaltaren i destruïren els locals dels diaris “El Pla de Bages” (portaveu de la Lliga) i “Pàtria” (portaveu dels carlins).

D’una banda, hi havia la Candidatura de Defensa Ciutadana, que agrupava la Lliga Catalana, els carlins i els radicals i que estava encapçalada per l’advocat Josep M. Servitje i Dalmau. Denunciaven que les obres realitzades a Manresa pel govern d’ERC s’havien fet amb un emprèstit que els ciutadans trigarien cinquanta anys a pagar mitjançant impostos.

Al seu torn, la Concentració Republicana d’Esquerres agrupava Esquerra Republicana, la Unió Socialista de Catalunya, els federals i Acció Catalana. Defensava la gestió municipal que havien fet fins aleshores, com a exemple d’honradesa i preocupació pels temes socials. La llista electoral era encapçalada per Francesc Marcet i Artigas, que ja era alcalde de Manresa des del 19 de desembre de 1932.

A causa del sistema electoral majoritari imperant en l’època republicana, l’Esquerra, malgrat guanyar per poc més d'un miler de vots, obtingué el doble de regidors que la candidatura de Defensa Ciutadana.