La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les escoles religioses

 

La majoria d’alumnes escolaritzats a Manresa durant la República estaven matriculats a l’ensenyament privat, la major part del qual era confessional, amb algunes escoles de gran tradició a Manresa. Aquest fet responia a la llarga realitat de molts anys d’abandonament i de deixadesa dels serveis públics bàsics per part dels anteriors governs de la Restauració.

Les polèmiques laïcistes, la separació Església-Estat i la Llei de Confessions i  Congregacions Religioses de 1933 feren molt difícil la relació d’aquestes escoles amb els governants locals.

L’any 1936 les escoles religioses de Manresa escolaritzaven més de 2.000 infants. Les més importants en nombre d’alumnes eren: Casa Caritat, Companyia de Maria,  Germans de les Escoles Cristianes -La Salle-,  Infants Orfes  i Dominiques.