La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola d'Arts i Ofici. Documents

 

Manresa. 1931-1933L’Escola d’Arts i Oficis. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Escrits de Francesc Farreras i Duran a l’alcalde Lluís Prunés i a Joan Baptista Claret sobre una subvenció destinada  a l’Escola, carta del conseller de la Generalitat Ventura Gassol a l’alcalde Lluís Prunés on diu que no podrà assistir a la inauguració del curs, acords de nomenament d’Antoni Invers i d’Evarist Basiana com a director i secretari, respectivament, de l’Escola i petició d’uns alumnes per a celebrar una reunió de constitució de la federació d’alumnes del centre.