La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola d'Arts i Oficis

 

L’Ajuntament de Manresa va decidir impulsar l’Escola d’Arts i Oficis, fundada el 1902 i situada al Col·legi de Sant Ignasi, que feia la important obra social de formar “pràctics” en diferents rams. És a dir, donava l’oportunitat de millorar la formació, tan cultural com pràctica, de persones que en molts casos ja treballaven i d’aquesta manera podien progressar en els seus respectius oficis i professions. Així doncs, es potencià la voluntat d’enllaçar amb la realitat del món empresarial i professional de l’entorn. L’Ajuntament gairebé duplicà la seva aportació per al manteniment de l’Escola, tot passant de les 22.000 pessetes anuals d’abans de la República fins a les 40.000.

D’acord amb el claustre de professors, s’actualitzà el pla d’estudis de l’Escola, s’amplià l’ensenyament tècnic (Electricitat, Comptabilitat i altres), i es reformaren les aules. Com a conseqüència d’aquesta renovació s’incrementà el nombre d’alumnes: al curs 1935-36 n’hi havia 600. El nombre d’assignatures era ja de 42 agrupades en diverses especialitats: Filatura, Teixits, Ebenista, Manyà, Pràctic Industrial, Agrícola ...

D’entre el professorat de l’Escola, podem destacar Antoni Invers i Pi (que en va ser director) i Evarist Basiana i Arbiell (secretari).

Tanmateix, tot i rebre també una subvenció de 7.500 pessetes anuals de la Generalitat, el finançament de l’Escola d’Arts i Oficis era insuficient. De fet, els propis informes de la Conselleria de Cultura de la Generalitat reconeixien clarament que per resoldre de manera completa i eficaç el problema general de l’ensenyament a Manresa, endarrerit durant dècades, calia el finançament econòmic dels governs autonòmic i central.