La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola d'Arts i Oficis

 

L’Ajuntament de Manresa va  impulsar l’Escola d’Arts i Oficis, fundada el 1902, amb la voluntat d’enllaçar amb la realitat del món empresarial i professional de l’entorn.

L’escola donava l’oportunitat de millorar la formació, tan cultural com pràctica, de persones que en molts casos ja treballaven i d’aquesta manera podien progressar en els seus respectius oficis i professions

Durant la República, s’actualitzà el pla d’estudis de l’Escola, s’amplià l’ensenyament tècnic  i es reformaren les aules. Uns 600 alumnes cursaven una quarantena d'assignatures agrupades en diverses especialitats: Filatura, Teixits, Ebenista, Manyà, Pràctic Industrial, Agrícola, Electricitat, Comptabilitat ...

D’entre el professorat de l’Escola, podem destacar Antoni Invers i Pi (que en va ser director) i Evarist Basiana i Arbiell (secretari). Ambdós foren depurats al final de la Guerra Civil.