La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola de l'Ateneu Obrer Manresà

 

Centre educatiu creat a l’inici de la República pels sectors obreristes de Manresa. Fou una escola laica, catalana  i moderna en la línia de la pedagogia de Francesc Ferrer i Guàrdia.

L’escola de l’ateneu es va obrir a l’actual carrer de Joan XXIII amb un pati interior contigu als Docs. Posteriorment, tingué altres ubicacions. A l'any 1936, després de l’esclat de la guerra civil i de la revolució obrera, el centre educatiu s'instal·là al local confiscat a les monges del carrer de Sant Miquel, el qual funcionà com a escola nocturna.

L’Ateneu Obrer també escolaritzava a nois més grans en la seva doble condició de treballadors de dia i escolars de nit. L’escola feu un gran esforç pedagògic per tal d’instruir a aquests adults en la llengua catalana.

Els mètodes educatius es basaven en l’observació de la natura a través de sortides fora del centre on s’estudiava la botànica i els diferents conreus. També s’impulsaren concursos literaris entre l’alumnat.

Van dirigir l'escola Gabriel Torras, Narcís Masvidal, Emili Rosell i Miquel Vilella entre d'altres.

La línia marcadament laica i àcrata de l’escola sovint escandalitzà als sectors més conservadors i dretans de la societat manresana, que la considerava com una mena de niu de revolucionaris, i pressionaren pel seu tancament. L’Associació Catòlica de Pares de Família, presidida pel metge Isidre Alabern –qui seria assassinat l’octubre del 1936-, es destacà en aquest sentit.

Durant el Bienni de dretes, l’escola fou clausurada per part de les autoritats del moment i, fins i tot, un dels seus professors, Felip Díez Sada, fou empresonat. El 1936, després del retorn de les esquerres al poder, es reobrí amb el nom d’Ateneu Cultural Popular, secció escola nova. En aquells moments, tenia una seixantena d’alumnes.