La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola de Mines

 

Cap a l’any 1912 s’havien descobert a Súria jaciments de sals potàssiques i el 1920 a Cardona. L’any 1925 s’iniciaren els treballs d’explotació de les mines d’aquestes poblacions, mentre que al 1931 començà també a funcionar la de Sallent. Per tant, es veié la necessitat de crear un centre docent que fos capaç de proveir les mines bagenques del personal tècnic indispensable de cara el seu bon funcionament.

L’any 1932, després de la dissolució de la companyia de Jesús, la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manresa proposà que l’edifici de la Cova s’habilités provisionalment per encabir-hi “un Politecnicum amb l’ensenyament dels coneixements d’agricultura, ramaderia, indústria, comerç i mineria tan íntimament relacionats amb les activitats de la nostra comarca de Bages”.

Això no obstant, malgrat les intenses gestions de les autoritats municipals amb les màximes instàncies de la Generalitat i del govern de l’Estat,  el projecte d’una Escola de Mines a Manresa no es va poder concretar en època republicana.