La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola del mestre Albagés

 

Josep Albagés i Ventura, conegut popularment  com a "mestre Albagés",  va exercir des de 1915 fins al 1934 la docència de l’ensenyament primari a la ciutat de Manresa. Inicialment, l’escola on impartia les seves classes era ubicada a l’antic convent de Sant Domènec, i , a partir de l’any 1931, es va traslladar a l’ala esquerra de l'Institut de Segona Ensenyança, actualment Institut Lluís de Peguera.

El mestre Albagés aportà a Manresa els corrents pedagògics més avançats, exercint una docència arrelada a l'entorn més immediat dels seus alumnes.

Cada dia un alumne deixava constància en el “Quadern de rotació (diari de classe)” de totes les activitats que es feien a l’aula.

El Mestre Albagés, políticament proper a la Lliga, va deixar una empremta extraordinària a tota una generació d’alumnes, que elogiaven el seu mètode d’ensenyament i el tracte que tenia amb cadascun d’ells.

El 1934 va marxar de Manresa per anar a dirigir una escola del Patronat de Cultura de Barcelona, ciutat on s’establí.