La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Escola Municipal de Música

 

Amb l’objectiu d’anar completant una formació integral dels joves manresans, l'Ajuntament de Manresa impulsà la creació d’una Escola Municipal de Música.

Inaugurada l’any 1932, l’Escola de Música s’ubicà al Teatre Conservatori, en uns locals que va cedir l’Orfeó Manresà. La direcció del centre va anar a càrrec del Mestre Blanch.

Malgrat que les condicions, tant de l’edifici com de l’instrumental d’aula eren més aviat precaris, l’Escola Municipal de Música matriculà, cada curs dels anys de la República,  prop del centenar d’alumnes en el conjunt de les diverses especialitats musicals que oferia.