La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Institut Nacional de Segon Ensenyament

 

El setembre de 1931, per un decret del govern central de la República, es creà l’Escola Preparatòria d’Ingrés al Batxillerat. Feia temps que la Comissió de Cultura de l’Ajuntament i alguns professors de l’Institut, com ara Aniceto León Garre, volien posar en marxa una escola que fes de pont entre l’ensenyament primari i el secundari, tot preparant als nois i noies per accedir al primer curs de batxillerat a l’Institut.

L’Escola Preparatòria, es situà a la planta baixa de l’ala dreta de l’Institut Nacional de Segon Ensenyament de Manresa, inaugurat l’any 1927, i començà a funcionar el novembre d’aquell mateix any.