La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'Institut Nacional de Segon Ensenyament. Documents

 

5-5-1931. Carta de l’alcalde Joan Selves al ministre d’Instrucció, Marcel·lí Domingo, en què li demana que nomeni director de l’Institut Aniceto León Garre. Posteriorment, aquest professor fou un dels membres del Claustre que s’oposà a la utilització del català en les classes que es feien a l’Institut. De fet, al llarg del període republicà, només una minoria de professors feien les seves classes en l’idioma propi del país, cosa que fou motiu de polèmica i fins i tot es reflectí en la premsa local.(Document procedent de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).