La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Lluís Prunés i Sató

 
 

Cultura

"...la cultura és la base del progrés i la grandesa dels pobles" (Paraules pronunciades en la inauguració de la biblioteca de la Caixa de Pensions, 12-6-32)

Eleccions del 12 d’abril del 1931

"...ens deien que érem vint-i-dos infants que jugàvem a fer de revolucionaris. Doncs bé. Aquells vint-i-dos infants han fet la revolució i l'estan continuant. Recordem la data del 12 d'abril perquè aquells dotze escolans, aquells dotze infants de la primera Comunió, han hagut d’interpretar els sentiments del poble i aplegant-lo i unint-lo han pogut lograr tenint la seguretat que aquest poble que tant estimem no serà governat mai més per gent carca, retrògrada i caciquista. I no serà possible perquè ells no sabran interpretar mai el batec dels cors dels homes de Catalunya" (26-12-32)

Ensenyament

"Amb la República l'ensenyament ha adquirit un nou sentit, posant l'escola a l'abast de tots els ciutadans, rics i pobres i fent que no sigui privilegi per a ningú. Abans, amb el règim nefast de la Monarquia els homes no eren apreciats per la seva intel·ligència, sinó per la seva riquesa o per les influències mentre el fill del pobre trobava tots els camins tancats, començant pel de l'escola. La República, règim de democràcia i llibertat, ha vingut per acabar aquestes injustícies, i per a fer que tots els ciutadans aptes puguin arribar a les més altres magistratures i als més alts càrrecs" (6-3-32)

Justícia social

"Aquesta responsabilitat jo crec que els homes d'Esquerra que hem elegit són prou capaços per afrontar-la i que faran tot el possible, dintre les possibilitats humanes, per a fer una Catalunya gran i digne pensant en tots, però especialment en els humils" (26-11-32)

- "Evidentment que el que més em satisfà -apart de la neteja i l'endreçament que s'ha operat en l'hisenda municipal- són les obres que tenen un caràcter d'assistència social" (27-8-32. El Dia)

"En tota la meva actuació no he fet res més que complir amb el meu deure d'acord amb la meva consciència. He procurat fer justícia a tots tenint per guia aquesta consciència que és l'única que guia les meves actituds i els meus passos" (juliol del 32)

Manresa

"És precís que ens apleguem tots per ajuntar el nostre esforç i treballar fermament perquè Manresa sigui digna dels manresans." (Lluís Prunés, 16 ó 17 de juliol del 32)

Obra de govern municipal

"Nosaltres, els homes que anàrem a l'Ajuntament animats per un esperit renovador, hem iniciat ja l'obra nova en l'administració de la nostra ciutat, hem trencat els motllos vells, en els quals predominava el tracte de favor en pro d'una classe dintre el governament de Manresa, en el qual hi havia quatre senyors que es repartien les prebendes i privilegis del pobles.

En tot moment, hem posat en la nostra obra sinó tot el màxim d'encert possible, almenys -així ho han de reconèixer amics i adversaris- hem obrat impulsats per un esperit de justícia i equitat. Cal continuar l'obra regeneradora que hem emprès amb l'ajut unànime de tots els ciutadans, les inspiracions dels quals són sempre les que han de seguir-se". (19-12-32)

Religió

"Els homes de la República no anem contra la religió. El que fem és anar contra els religiosos que s'immiscueixen en coses que no són les seves. No n'hi ha prou de dir-se catòlics. Cal practicar-ne les obres" (El Dia, 6-5-32)