La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Padró i Obiols, Blai

(Manresa, 1873-1934)
Intel·lectual i humanista catòlic. Tingué 13 fills.

Començà a cursar la carrera eclesiàstica als Seminaris de Vic i Barcelona. Tornat a Manresa, realitzà estudis de càlcul mercantil.

Fou administrador de la Societat "Gas de Manresa". El 1911 marxà cap a Amèrica on es dedicà a la tasca docent. L’any següent es reinstal·la definitivament a Manresa. Treballà a la Companya Anònima Manresana d’Electricitat i entre el 1918 i el 1934 exercí el càrrec d’Administrador de la Caixa d’Estalvis de Manresa, entitat on ja havia entrat el 1904.

Fou un pedagog del folklorisme català sobretot pel que fa a les cançons populars. El 1926 succeí al doctor Oleguer Miró en la direcció del butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. D'aquesta entitat excursionista també en fou secretari, vicepresident del Consell directiu i membre del Consell Superior.

També col·laborà amb  l’Orfeó Manresà, entitat de la qual en fou el president entre els anys 1910 i 1911, i amb els Amics del Cant Gregorià. Contribuí a restaurar a Manresa la festa de Sant Jordi.

Fou autor de la Gramàtica elemental de la llengua llatina (1932), la primera gramàtica llatina escrita en català en temps moderns.