La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Perramon i Playà, Llorenç

(Manresa 1895 -  Mèxic  ??)
Periodista.

Fou col·laborador al diari "El Dia".

Va ser acadèmic numerari de l’Acadèmia de Belles Lletres Catalanes dirigida pel pare Josep Pastoret.

Persona destacada d'Acció Catalana. Membre de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa, del 14 d'abril de 1931.

Fou el promotor de l’acte de la primera commemoració de les Bases de Manresa, el juny de 1931. Posteriorment, residí a Barcelona.

A l’inici de la guerra, va ser secretari general del Comitè Central de Milícies en funcions purament administratives. Una vegada dissolt el Comitè Central de Milícies, fou nomenat Cap dels Serveis Generals de la Conselleria de Defensa.

El març del 1945, el "Tribunal especial para la Represión de la Masoneria y el Comunismo" li va incoar expedient per haver pertangut  a la Lògia maçònica "Themis" i a la "Gran Lògia Espanyola".

A l’haver-se exilat a Mèxic a l’acabar la guerra, el seu cas quedà "arxivat per rebel·lia".