La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Personalitats