La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Ramon Estrada i Carbonell sobre representacions anarquistes

Testimoni: Ramon Estrada i Carbonell (Manresa, 30-4-1921)
Tema: L'Escola de l'Ateneu Obrer Manresà (representacions d’obres anarquistes)
Data de l’entrevista: juny del 2006