La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Ramon i Amat, Tomàs

 

(Tarragona, 1900 - Saragossa, 1937)
Mestre, metge i polític.

Va ser membre de la Joventut Nacionalista i intervingué activament en la política republicana de Manresa. Va ser el primer president d'Esquerra Republicana a Manresa i Vice-president de la Junta de Govern Republicana Provisional de la ciutat, del 14 d'abril de 1931.

Regidor municipal, fou nomenat membre de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament i també va ser un dels màxims responsables de les Colònies Escolars organitzades per l'Ajuntament.

El novembre del 1933 fou nomenat Governador Civil de Tarragona i el gener del 1934 Comissari General d'Ordre Públic de Catalunya, càrrec del qual va dimitir i marxà a Tànger.

Durant la guerra arribà al grau de capità-metge al Front d'Aragó i fou el màxim responsable de l'organització sanitària a Barbastre.

Va ser detingut per l'exèrcit franquista al sector de Zuera i afusellat a Saragossa el 4 d'octubre del 1937. Gairebé vint anys després de la seva mort la policia franquista, desconeixedora d’aquest fet per una confusió amb els seus cognoms, encara el buscava per detenir-lo i represaliar-lo, tal i com es pot comprovar en la documentació existent a l’Arxiu de Salamanca.