La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Ramon Salisi i Bonastre sobre l'Escola Casa Caritat - Escola de Jaume Sellarès

Testimoni: Ramon Salisi i Bonastre (Manresa, 1-8-1921)
Tema: Escola Casa Caritat – Escola de Jaume Sellarès
Data de l’entrevista: maig del 2006