La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

RESULTATS DE TOTES LES ELECCIONS CELEBRADES A MANRESA DURANT LA REPÚBLICA (1931-1936)

ELECCIONS MUNICIPALS DEL 12 D'ABRIL DEL 1931

 
Vots

Concentració Republicana

      2.081

Federació Regionalista

      1.607

Unió Administrativa Manresana

      1.213

Federació Social Republicana

      1.162

Unió Pro Reforma Ciutadana de Manresa (Unió Patriòtica)

         172

Candidatura Obrera

           99

Font: "El Dia" del 13-4-1931 i document del "Partit Judicial de Manresa" de data 27-5-1932 sobre la constitució de l'Ajuntament del 16 d'abril del 1931 (Arxiu Històric Comarcal de Manresa). El resultat sorgeix de la suma de vots dels candidats més votats de cada candidatura a cadascun dels cinc districtes electorals de la ciutat.

Composició del consistori

(a partir de les eleccions del 12-4-1931)

Concentració Republicana
(Acció Catalana, Acció Republicana, Estat Català, Amics d'"El Dia", Unió Socialista de Catalunya, Unió de Rabassaires i Fraternitat Republicana)
15
Lliga Regionalista      
8
Unió Administrativa
(Jaumistes i Liberals romanonistes)
3
Federació Social Republicana 
1
Liberals independents   
1

 

ELECCIONS A CORTS DEL 28 DE JUNY DEL1931

 
Vots

Esquerra Republicana de Catalunya

      4.853

Lliga Regionalista

      1.779

Partit Republicà Radical

         492

Partit Catalanista Republicà

         192

Extrema Esquerra Federal

           80

Bloc Obrer i Camperol

            41

Font: "Boletín Oficial extraordinario de la província de Barcelona", 1-7-1931 (Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 20 DE NOVEMBRE DEL 1932

 
Vots

Esquerra Republicana de Catalunya

3.220

Concòrdia Ciutadana

1.842

Dreta de Catalunya (Carlins)

   590

Partit Republicà Democràtic Federal

   281

Partit Republicà Radical

   256

Partit Socialista Obrer Espanyol

   200

Bloc Obrer i Camperol

   129

Partit Comunista de Catalunya

       7

Font: "Boletín Oficial extraordinario de la província de Barcelona", 30-11-1932  (Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

 

ELECCIONS A CORTS DEL 19 DE NOVEMBRE DEL 1933

 
Vots

Esquerra Republicana de Catalunya

7.746 

Defensa Ciutadana (Lliga i carlins)

6.774

Coalició d’Esquerres Catalanes (Acció Catalana)

   626

Partit Republicà Radical

   330

Front Obrer

   107

Font: "El Pla de Bages" i "Pàtria" de l'endemà de les eleccions. Els altres dos diaris manresans publiquen uns resultats molt semblants però no idèntics: ERC (7.758), Defensa Ciutadana (6.768), Coalició d'Esquerres Catalanes (618) i Partit Republicà Radical (314). Aquests dos diaris no fan cap referència als resultats de la candidatura del Front Obrer.

 

ELECCIONS MUNICIPALS DEL 14 DE GENER DEL 1934

 
Vots

Concentració Republicana d’Esquerres 

8.446

Defensa Ciutadana 

7.282

Candidatura Comunista (Bloc Obrer i Camperol)

     55

Font: "Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya", 25-1-1934 (Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

Composició del consistori
(a partir de les eleccions del 14-1-1934)

Concentració Republicana d'Esquerres
(ERC, Acció Catalana, socialistes i federals)

16

Defensa Ciutadana
(Lliga, carlins i radicals)

8

 

ELECCIONS A CORTS DEL 16 DE FEBRER DEL 1936

 
Vots

Front d’Esquerres de Catalunya

9.990

Front Català d’Ordre

7.137

Font: "Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya", 17-2-1936. Annex 1. (Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

 

ELECCIONS A COMPROMISARIS PER A L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA REPÚBLICA (26 D’ABRIL DEL 1936)

 
Vots

Front d’Esquerres de Catalunya

8.208

Lliga Catalana

4.729

Font: “El Dia” de l’endemà de les eleccions. (Arxiu Històric Comarcal de Manresa)