La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Rosa Prat i Ferrer sobre les Dominiques

Testimoni: Rosa Prat i Ferrer (Manresa, 11-8-1927)
Tema: Les Dominiques
Data de l’entrevista: maig del 2006