La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Sanz Ibars, Ramon

 

Membre de la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa, del 14 d'abril de 1931. Regidor de l'Ajuntament des de l'abril del 1931 fins el febrer del 1938. Es caracteritzà per fer una tasca eficient i constant tot actuant amb certa discreció. És molt remarcable el seu esforç per atendre el gran nombre de persones refugiades que arribaren a Manresa durant la guerra.