Records de Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
Advocat, erudit i humanista,
Medalla de la Ciutat de Manresa

“Tenia tres opcions: passar pel Pirineu i anar amb el Franco, amagar-me al bosc o ingressar a l’Exèrcit”

Entrevista a Xavier Sitjes i Molins (Sallent, 1921)

 

 

www1.memoria.cat/sitjes

 

Durada: 2' 30"

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, el 5/1/2010 

Càmera: Dídac Garcia. Edició: Georgina Farrando