Records de Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
Advocat, erudit i humanista,
Medalla de la Ciutat de Manresa

Crèdits

 

 

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Data de l’entrevista: 5/1/2010

Càmera: Dídac Garcia
Edició: Georgina Farrando

Disseny i maquetació del web: Arnau Aloy i Olivé
Manresa, setembre del 2012