Records de Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
Advocat, erudit i humanista,
Medalla de la Ciutat de Manresa

La seva opinió sobre la desaparició de Caixa de Manresa

Entrevista a Xavier Sitjes i Molins (Sallent, 1921)

 

www1.memoria.cat/sitjes

 

Durada: 2' 52"

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, el 5/1/2010 

Càmera: Dídac Garcia. Edició: Georgina Farrando