Records de Xavier
Sitjes i Molins (Sallent, 1921)
Advocat, erudit i humanista,
Medalla de la Ciutat de Manresa

Vídeos de l’entrevista a Xavier Sitjes i Molins (5/1/2010)