Records de Lluís
Soldevila i Mominó(Manresa, 1931)

Crèdits

Autor de les entrevistes: Joaquim Aloy
Dates de les entrevistes: 16 i 19 de juliol del 2012
Gravació de les entrevistes: Georgina Farrando
Redacció i revisió de textos: Josep Alert i Puig
Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé
Maquetació: Oriol Perramon i Parcerisas

Amb el suport de:

Manresa, octubre del 2014