Records de Lluís
Soldevila i Mominó(Manresa, 1931)

Entrevista

Fruit d'hores de conversa –i d'una excepcional capacitat de retentiva-, els fragments seleccionats passen revista a un ampli espectre de fets, situacions, episodis i personatges de la vida manresana entre finals dels anys trenta i finals dels seixanta.

Una bona part dels records relatats per Soldevila guarden relació amb el desbordament anticlerical dels primers temps de la Guerra Civil, que visqué amb intensitat a causa dels sentiments religiosos del seu entorn familiar. Altres records fan referència als bombardeigs, els refugiats i l'estada a la mina de Santa Clara els moments anteriors a l'entrada de les tropes rebels.

Els records relatius al franquisme posen un especial èmfasi en els dies immediatament posteriors a la liberación de Manresa i en aspectes com l'educació, la repressió lingüística i cultural, les penúries de la postguerra i les dues primeres visites del general Franco a la capital del Bages.