Records de Josep Tomàs Cabot(Manresa, 1930)

Crèdits

Autors de les entrevistes: Joaquim Aloy, Jordi Basiana i Pere Gasol
Dates de les entrevistes: 12 de juliol i 22 d'agost del 2013
Càmera i edició: Xavier Gil
Disseny i maquetació del web: Arnau Aloy i Olivé

Amb el suport de:


Manresa, febrer del 2014