Papers
catalans
a Àvila

Partitura de l’Himne Infantil «A l’Escola Nova Unificada», de Joaquim Montero i E. Guasch Lloberas