Els bombardeigs franquistes
a Manresa (1938-39)

L’edició d’una guia didàctica del documental “Entre el soroll i el silenci”

L’Ajuntament de Manresa ha editat una guia didàctica del DVD Entre el soroll i el silenci. Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-1939).

La guia, elaborada pels historiadors Carles Llussà Llorens i Jaume Serra Carner ofereix orientacions d’activitats als docents de secundària per tal de poder treballar el DVD amb els seus alumnes. Els materials estan pensats sobretot per a l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, ja que la temàtica de què tracta està inclosa dins els respectius currículums d’història.

El dossier presenta 22 propostes didàctiques: debats, activitats individuals, activitats de grup, comentaris de textos històrics, etc.

La guia s’ha distribuït a tots els centres d’ensenyament secundari de Manresa en format paper i en CD.

Contacte: Marta Romeo, Àrea d’Educació (93 875 24 85; mromeo@ajmanresa.cat)