Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Enrich Font, Laura

Cognoms i noms: 

Enrich Font, Laura

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
32
Data de naixement: 

17/02/1900

Gènere: 

D

Professió: 

comerç

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casada

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Data de llibertat definitiva: 

24/05/1939

Presons: 

Sense determinar

Observacions: 

El marit, Gumersind Sanmartí (conseller ajuntament), havia fugit a l'exili.

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)