Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Gabarrós Sala, Antoni

Cognoms i noms: 

Gabarrós Sala, Antoni

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
26
Data de naixement: 

01/01/1912

Gènere: 

H

Professió: 

fuster/ muntador/ ebenista

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació política: 

Federació Anarquista Ibèrica (FAI)

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

adhesió a la rebel·lió

Condemna: 

30 anys de reclusió major

Commutació: 

6 anys i 1 dia de presó major

Llibertat vigilada : 

Data d’inici de privació de llibertat: 

03/04/1938

Data de llibertat condicional: 

30/06/1948

Data de llibertat definitiva: 

10/09/1962

Durada de la privació de llibertat: 

10 anys, 2 mesos i 27 dies

Camps de concentració: 

Santoña (Cantàbria)

Presons: 

Provincial de Santander, Manresa, Model (Barcelona), Vic, Chinchilla (Albacete), El Puerto de Santa María (Cadis)

Observacions: 

Intent d'evasió del camp de Santoña (Cantàbria). Fugat de la Seu de Vic, on feia treballs forçats. Desterrat a Barcelona en obtenir la llibertat condicional.

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació4: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació5: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model