El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Els alcaldes

 

Durant l'anomenat primer franquisme (1939-1959) Manresa tingué quatre alcaldes: Domènec Prunés Miquel, Josep Montardit García, Joan Prat Pons i Josep Moll Vall. Tots ells, d’acord amb els mecanismes de la dictadura, foren nomenats a dit, normalment per decisió del governador civil de la província.

Domènec Prunés fou militant de la Comunión Tradicionalista i regidor del consistori manresà abans de l’esclat de la Guerra Civil. Com a alcalde, organitzà una gestora integrada bàsicament per carlins, cosa que disgustà els elements falangistes de la ciutat. El 1943 hagué de dimitir, ja que havia permès un homenatge als Mártires de la Tradición, paral·lel al funeral oficial.

Fou substituït per Josep Montardit, qui ja havia estat alcalde entre els anys 1928 i 1930, durant una altra dictadura: la de Primo de Rivera. Dimití l'any 1945, tot al·legant "no poder atender debidamente las múltiples ocupaciones que sobre mí pesan".

El nou alcalde fou Joan Prat Pons, qui acumulà els càrrecs de cap local del Movimiento, diputat provincial i, en el període 1949-1952, procurador municipal a Corts. Fou cessat l'any 1958 arran d'un cas de corrupció relacionat amb l'especulació del sòl en què estaven implicats dos tinents d'alcalde.

El darrer alcalde del període (ho fou fins a l'any 1964), va ser Joan Moll Vall. Membre del consistori des de 1943, també fou president del Casino de Manresa i del Club de Futbol Manresa.