El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Firmes d'adhesió al general Franco de les comarques del Bages i el Berguedà

Text introductori

L'any 1946 l'ONU acabaria condemnant el règim franquista i rebutjant la seva petició d’ingressar-hi. Durant aquell any el règim va promoure nombroses manifestacions de suport i una recollida de signatures de "agradecimiento y adhesión" al general Franco.

Les signatures es van recollir sistemàticament a totes les poblacions de les actuals comarques del Bages i el Berguedà. Es recollien a molts llocs: dependències oficials, escoles, entitats bancàries, etc. Al Bages se'n van recollir 25.844, de les quals 16.068 van correspondre a Manresa. Al Berguedà se'n van recollir 8.307, 2.250 de les quals a Berga.

Segons la propaganda del règim, totes aquestes signatures van ser "estampadas voluntariamente". Aquesta pretesa voluntarietat, com també el caràcter oficialment sempre espontani de les diferents manifestacions de suport a la dictadura franquista, queda en evidència en llocs com la caserna del Carme, on va haver de signar la totalitat de la tropa.