El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Visites d'autoritats franquistes a Manresa

Text introductori

Visita del general Franco (1947)

Visita del ministre d'Educació Joaquín Ruiz Giménez (1952)

Visites del ministre d'Obres Públiques Suárez de Tangil (1952 i 1955)

Visita del governador civil Eduardo Baeza (1949)

Visites del governador civil Felipe Acedo Colunga (1951 i 1953)

Text introductori

En aquest apartat podrem visualitzar algunes de les principals visites d'autoritats franquistes a Manresa, tot començant per la del mateix general Franco, el maig de 1947. Les imatges de la seva visita -els carrers de la ciutat, baixada de la Seu, Ajuntament, la Cova...- són d'una riquesa gràfica extraordinària. Cal destacar l'interès que Franco mostrà per anar a la Fàbrica Nova que, l'any anterior, havia estat l’escenari d’una de les primeres vagues obreres sota la seva dictadura.

L'octubre del 1952 el ministre d'Educació, Joaquín Ruiz-Giménez, vingué a Manresa amb motiu del 50è aniversari de l'Escola d'Arts i Oficis i el 25è aniversari de l'Institut Lluís de Peguera. Quatre anys més tard, seria destituït per Franco, a qui no li agradava el tarannà massa liberal de Ruiz-Giménez.

Pel març del mateix any 1952, el ministre d'Obres Públiques, Fernando Suárez de Tangil, havia visitat la Cova de Manresa. El 1955 tornà a venir breument a la ciutat i les autoritats municipals aprofitaren per mostrar-li els plànols de les obres de la Reforma, alhora que el ministre constatava la necessitat de modernitzar l'estació de tren.

En diverses ocasions, els governadors civils de Barcelona visitaren la capital del Bages. És el cas d'Eduardo Baeza Alegría -que inaugurà oficialment els habitatges de les popularment conegudes com a cases de xocolata (1949)- i Felipe Acedo Colunga (1951 i 1953), que en la segona visita que féu a Manresa inaugurà els habitatges de protecció oficial de la Caixa de Pensions a la Sagrada Família.