La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La política laïcista dels governants republicans

 

Els nous dirigents republicans van impulsar la separació entre l’Església i l’Estat. Un dels temes a canviar era la reducció d'ordes religiosos.

A Manresa, ciutat amb fama de levítica, el  juny de 1931 l’Ajuntament demanà al govern de la República que es suprimissin els ordes religiosos que no tinguessin una finalitat benèfica i que els edificis passessin als municipis. El gener del 1932, es publicà el decret del Govern de la República pel qual dissolia la Companyia de Jesús. Un mes després els jesuïtes havien d’abandonar les seves residències a Manresa.

La Llei de Confessions i Congregacions Religioses de maig del 1933, va prohibir les activitats docents exercides pels religiosos. Tres mesos després, els Germans de les Escoles Cristianes de Manresa s’hagueren d’acomiadar de la ciutat.

Un altre moment de controvèrsia entre laïcitat i religiositat es donà amb la secularització del cementiri.  S’enderrocà el mur que separava el cementiri catòlic del civil, es va  retirar l’escultura que presidia la porta principal del recinte funerari i es clausurà i es tirà a terra la capella ubicada dins del cementiri. Les restriccions imposades a les processons de Setmana Santa, Corpus i de la Festa Major avivaren encara més la polèmica.