La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'obra de govern municipal

Durant la República (1931-1936), l'Ajuntament de Manresa fou governat per una majoria catalanista i d’esquerres que realitzà una intensa activitat per tal de modernitzar i posar al dia la ciutat.

En realitat només pogueren governar durant 45 mesos, ja que durant el Bienni de dretes (octubre 1934-febrer 1936) els ajuntaments democràtics foren suspesos arran dels Fets del 6 d’octubre del 1934.

En els diversos apartats d’aquest web es pot veure l’obra de govern que van portar a terme, entre la qual cal destacar:

  • La creació i habilitació d’escoles
  • La construcció del Grup Escolar Renaixença
  • Les colònies escolars
  • La política d’assistència social
  • La rehabilitació i modernització del dispensari municipal
  • La creació d'un pavelló antituberculós
  • L’aprovació del Pla de l’Eixample
  • La construcció de la piscina municipal
  • La coberta d'un tram del torrent de Sant Ignasi
  • La construcció del parc dels bombers

Trobareu més informació a: L’emprèstit municipal / Obres i projectes urbanístics / Els serveis / L’ensenyament / Llengua i Cultura/