Crèdits

Crèdits

Continguts del web: Joaquim Aloy

Fons documental i fotogràfic: família Vila Roca, Víctor Feliu, Arxiu de l'Associació de Veïns Barriada Saldes-Plaça de Catalunya

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

Maquetació: Sergi Selvas

Agraïments: Margot Vila, Víctor Feliu, Oriol Perramon

Manresa, abril del 2017