Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, María del Olvido

  • NOM: ÁLVAREZ ÁLVAREZ, María del Olvido
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Oviedo, 1898
  • ANY D’OPOSICIONS: 1934
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 25 d’abril 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Catalunya
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra interina contractada per la Generalitat. Dins l’escola tenia una posició favorable a la República, ja que l’informe de la Falange assegura que “manifestó siempre sus simpatías por la izquierda”. Tot i això, va obtenir un informe favorable de l’ajuntament franquista de Manresa en la seva depuració.