Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

ABADAL PUIGFERRAT, Concepció

  • NOM: ABADAL PUIGFERRAT, Concepció
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Horta d’Avinyó (Bages), 1909
  • ANY DE TITULACIÓ: 1929
  • ANY D’OPOSICIONS: 1935
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Olivella, St. Martí de Torroella
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 28/1/1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Fa de mestra des de 1929 fins al 29/10/1931 en què, per raons familiars, plega de la feina de mestra interina fins que, un cop començada la guerra, torna a demanar una interinitat, la qual va obtenir el 28/1/1937 al Grup Escolar Renaixença. Durant la guerra es va dedicar, juntament amb la mestra Francesca Treserras, a visitar ferits de guerra del bàndol franquista hospitalitzats i presoners a Manresa.