Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

ARMENGOU VIVES, Emília

  • NOM: ARMENGOU VIVES, Emília
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Manresa, 1905
  • LLOC I DATA DE DEFUNCIÓ: 16 d’abril de 2000
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 d’octubre de 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra que en els informes de depuració fets per la Falange i l’ajuntament franquista de Manresa és considerada “persona de buena conducta y de inmejorables antecedentes morales, afecta al Glorioso Movimiento Nacional”.