Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

BERNAL NAVARRO, Aurora

  • NOM: BERNAL NAVARRO, Aurora
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Santa Elena (Jaén), 1911
  • ANY D’OPOSICIONS: 5 d’octubre de 1933
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Carboneras (Jaén)
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 de març de 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Malgrat tenir un informe desfavorable de l’ajuntament franquista de Manresa per haver hostatjat a casa seva un militar republicà, va obtenir informes favorables de la Guàrdia Civil i de la Falange en la seva depuració.