Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

BORRÀS ARAGONÉS, Josepa

 • NOM: BORRÀS ARAGONÉS, Josepa
 • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Barcelona, 1888
 • LLOC I DATA DE DEFUNCIÓ: Manresa, 1950
 • ANY DE TITULACIÓ: 1907
 • ANY D’OPOSICIONS: 1934
 • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: diverses poblacions de la província de Tarragona
 • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 12 de novembre de 1934
 • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
 • RESSENYA BIOGRÀFICA:

  Va fer de mestra interina des de l’any 1907 a diferents poblacions de la província de Tarragona. En ser destinada a Manresa, formà part del primer claustre del Grup Escolar Renaixença en el curs 1934-1935. Durant la Guerra Civil va ajudar a persones que estaven detingudes i a casa seva es van fer actes religiosos. En el procés de depuració, ella destaca la conducta correcta i benèvola dels companys de l’escola Renaixença que tenien idees oposades a les seves; d’aquests diu: “Hago constar no obstante que a estos mismos compañeros debo el haber seguido en mi puesto sin ser molestada y que al ser denunciada como derechista, ellos me defendieron diciendo que en la escuela nunca había hecho manifestaciones de sentido político. Esto a pesar de conocer mi actuación privada como ferviente católica y mi declarada oposición al Gobierno, en aquellas circunstancias.”.

 • Confirmada en el càrrec el 30 de desembre de 1939 després de superar el procés de depuració. Al 1944 continuava treballant al Renaixença i al 1948 la trobem com a directora de la secció de nenes del Grupo Escolar Generalísimo Franco (antic Renaixença), càrrec que va tenir fins a la seva defunció.